3d Printer Faglige Mal

De faglige mål, der berøres i dette forløb, er:
* It-systemer og menneskelig aktivitet
* repræsentation data
* Modellering og strukturering af data
* Innovative systemer - elevernes egne løsninger.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License