3d Printer Hardware

Sådan fungerer en 3D-printer.

Opgave

Overvej hvordan man kan lave en 3D-printer af legomindstorm.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License