App Udvikling Med Wytepad Arbejdsmetode

I udviklingen af en app vil vi bruge en professionel arbejdsmetode som ser ud som på nedenstående figur:

metode.png

Det er en iterativ metode som ved hvert gennemløb arbejder sig hen mod et bedre resultat.

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License