Arbejde med opgaven

Udviklingsmodeller

Når løsningen til opgaven skal laves, skal man starte med at vælge udviklingsmodel. Nedenfor nævnes to mulige modeller.

Fasemodel

pic3.png

En fasemodel består af 6 faser: Foranalyse, Analyse, Design, Implementering, Test, Aflevering.
Disse faser skal i princippet afsluttes enkeltvis, så man går ikke tilbage til tidligere trin i modellen.

 • I Foranalyse skabes overblik og opgaven indkredses.
 • I selve analysefasen laves en kravspecifikation.
 • I designfasen designer udvikleren løsningen.
 • Implementeringsfasen består af programmeringen af løsningen.
 • Test udføres i relation til de krav der blev opstillet i foranalysen.
 • Aflevering er overdragelsen af it-systemet.

Iterativ model

pic4.png

En iterativ model består af idé, planlægning, struktur, kravspecifikation, design, prototype, test og analyse.
Modellen er kendetegnet ved at brugeren er med i alle faserne og at udviklingen af it-systemet foregår ved at man springer rundt i de forskellige faser efter behov.

 • Er man i idé-fasen kommer nye idéer frem og de diskuteres.
 • planlægningsfasen bruges til at fastlægge strukturer i dele af systemet.
 • kravspecifikationsfasen bruges til at fastlægge delkrav.
 • designfasen bruges til at designe delløsninger.
 • i prototype-fasen opbygges prototyper med brugeren som bruges til at definere og justere dele af løsningen.
 • testfasen bruges til at teste dele af systemet.
 • analysefasen bruges til at analysere dele af systemet.

Opgave 1

Hvilken model vil I anvende, når I skal lave jeres løsning til virksomheden?

Referencer
1. Karl Erik Jakobsen et al: it - informationsteknologi - Niveau A; Dafolo, 2002; s. 247-264 – Valg af udviklingsmodel
Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License