Astro Pi

Meningen er her at lave udforskning med en Astro PI.

  • Kan man dyrke kartofler på rumstationen ISS ?
  • Kan vi forudsige skovbrande på jorden fra ISS?

Astro PI er navnet på en mikrocomputer, der sidder oppe på ISS, for at skoleelever og gymnasieelever kan eksperimenterer med den, ved at sende programmer op som måler med den og tager billeder.

Elever formulere projektforslag, hvoraf nogle af dem bliver udtaget til konkurrencen 'mission space lab'. De vindende hold får muligheden for at afvikle deres programmer på den internationale rumstation ISS. Programmerne skal kunne køre 3 timer mens stationen rejser to gange rundt om jorden. Eleverne skal være fra lande, der med i European Space Agency ESA.

Den lidt specielle mikrocomputer er en Raspberry PI, og fordi den sidder deroppe kaldes den så en 'Astro PI'. Man kan købe den eller låne den via kontakter i European Space Education Resource Office (ESERO) dvs IT- eller fysiklærerforeningen.

Men helt uden at have selve apparatet til rådighed, kan man lærer sig at programmere til den ved hjælp af hjemmesider, som linkes til her. Her kan man afprøve sit program direkte på siden og få afprøvet (emuleret) virkningen, brugeroplevelser og målinger med sensorer, der indledningsvis giver en viden om hvordan man kan bruge en Astro PI. Med den viden kan man finde på og udvikle ideer til projekter som for eksempel de nævnte med kartoflerdyrkning og skovbrande forudsigelser.

Man kommer så til at få brug for at eksperimentere hernede på jorden, for at få styr på eksperimenterne deroppe på ISS.

Interessante små afmålte ‘jordnære’ eksperimentelle vejledninger kan bruges til at danne grundlag for den viden brugbar til ideudviklingen. Eksperimenterne hernede gør dig også bedre til selve dit fag, informatik i samarbejde med andre fag, fysik for eksempel.

Forløbet Et køleskabs miljø på ca 90 min. består af nogle øvelser, der alle forudsætter at læreren har lavet en lille introduktion på ca 180 min ialt, hvor der arbejdes med følgende materialer:

  • Tryk, Temperaturmålinger og fugtighed - hvordan måler man det med en Astro-PI??
  • Fremvisning af målingerne - hvordan får man data frem på display?
  • Bogholderi med målingerne - hvordan gemmer man måledata så man kan analysere dem nærmere?
  • Undersøgelse af køleskabet - hvad vil vi gerne vide om køleskabet ? og hvordan skal vi få det at vide?

Varmelære, altså viden om vands varmekapacitet, fordampningsvarme og smeltevarme er interessante at vide noget om også her. Man kan søge mange svar på med mange niveauer af sværhed her. Alt sammen med det i baghovedet at man kan bruge det til at finde på og analysere eksperimenter på rumstationen ISS. Nedenstående sider indeholde introduktion og arbejdsopgaver til analyserne og udviklingen af eksperimenter kommer tilsammen omkring alle læringsmål i informationsteknologi / informatik faget og et par læringsmål i fysikfaget.

Links

Test - Amerikanske valg 2012: Find din præsidentkandidat i det amerikanske valg. Mange interessante spørgsmål, der ikke stilles i Danmark - og mulighed for vægte nogle af dem?!


Interaktive Test - til underviseren, Interaktive Test - faglige mål, Interaktive Test - materialer


Brug af kamera

1200px-ESERO_logo.svg.png

[[/div]]

Forfatter
Mads Peter H. Steenstrup, Rysensteen Gymnasium og Rune Klarskov Jensen , Nærum Gymnasium.


Kommentarer & Spørgsmål

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License