Kamera

Brug af camera

Der er to kameraer på ISS, et som peger ned mod Jorden og et som peger ind i rumstationen.

Billeder fra rumstationen på Flickr, [https://www.flickr.com/photos/raspberrypi/albums]

God beskrivelse på AstroPi-pictures
Camera documentation, Camera dokumentation

programmer

Programmerne bruger biblioteket PiCamera og virker derfor kun på Raspberry Pi. Vi kommer gennem programmerne gennem opgaverne nedenunder.

opgaver

Første billeder

 • Kør programmet, [takePicture.py takePicture.py ] og åben folderen og se dine billeder.
 • Kør programmet igen og tjek om den overskriver de første billeder.
 • Læs kommentarerne i filen.
 • Ret ('img%d.jpg'%i) til ('img%04d.jpg'%i). Hvad er forskellen?
 • Find ud af hvordan man laver om på opløsningen ved at kigge i dokumentaionen, picamera .

Fotoautomat

Vores helt egen fotoautomat, tager udgangspunkt i programmet [takePicture.py takePicture.py ]. Husk at test hver gang I laver noget om, så fanger I lettere fejl.

 • Skriv en besked i konsollen om at billedet tages, print('NU').
 • Ret i koden så pausen på 2 sekunder er efter der bliver skrevet print.
 • Nu er det bare at skrive pauser og tekst, så har I lavet en nedtælling.

open CV

OpenCV er et bibliotek til billedgenkendelse og maskinlæring. I [test_image.py test_image.py ] bruger vi rådata fra kameraet, PiRGBArray. Det har den fordel, at vores Astro Pi ikke skal bruge ressourcer på at komprimere det til jpg og vi har alt informationen til databehandling. OpenCV bruger formatet bgr, altså Blå, Grøn, Rød, hvilket er specificeret i linje 13

opgaver

 • Peg kameraet mod noget farvet og tag et billed.
 • byt nu rundt på bgr til den normale rgb i koden.
 • Hvad sker der med farverne på billedet?

c = cv2.waitKey(0) venter til en tast er trykket og cv2.destroyAllWindows() lukker vinduerne.

Vi gemmer billedet til sidst, hvis 's' er trykket

opgaver

 • Print c.
 • Print ord('s')

ord()omdanner UNICODE karakterer til tal ( nyttigt hvis man vil lave Cæsar kodning).

opgave - navngiv billed

 • Tilføj
navn = input('navn:')
cv2.imwrite(navn + '.png', image)

i stedet for

cv2.imwrite('CVImage.png', image)

opgave - vælg den røde farve

Data i variablen, image ligger som bgrværdier. Vi kan udvælge den røde ved
image = image[:,:,2]hvor [:,:,2] tager alle søjler, alle rækker, værdien på plads 2 (den røde i bgr).

 • Udvælg den røde farve med, image = image[:,:,2]

Slet billeder

Det er desværre ikke muligt at gemme billeder inde fra rumstationen. Hvis programmet skal have lov til at komme i orbit, skal det derfor slette ALLE billederne indefra rumstationen. Det er stadigt muligt at tage billeder og bruge informationen til at undesøge livet om bord, men de skal altså slettes før programmet er kørt færdigt. Denne koden sletter alle filer med endelsen .jpg.

[getFilesWithEnding.py ]
PAS PÅ, den sletter faktisk filerne!!!

opgaver - slet filerne

 • Opret et nyt
 • Opret en ny mappe, `sletTest`
 • Tag et par billeder i mappen eks. Med raspistill -o test.jpg i konsolen.
 • Ret i koden så det kun er den mappes indhold som slettes.
 • Udkommenter de nederste 3 linjer, #, og tjek om det er de billeder som skal slettes.
 • Kør programmet hvor I sletter billederne, uhuuu.

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License