Billedmanipulation Faglige Mal
  • redegøre for generelle principper bag it-systemers arkitektur og redegøre for konkrete arkitekturer.
    • (F.eks. pixels og farve data som datalag, billedet som helhed som præsentationslag og billedemanipulationen som det logiske lag).
  • redegøre for repræsentation af udvalgte typer af data og udarbejde it-produkter i form af simple manipulationer af data.
  • identificere basale strukturer i programmeringssprog, udarbejde it-produkter i form af simple programmer og tilpasse eksisterende programmer.
  • redegøre for innovative it-systemer sammenholdt med egne it-løsninger.
Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License