Blockchain Til Underviseren

Der er tre unplugged øvelser, både markedsøvelsen og stemmeboksøvelsen kan anvendes på C-niveau. Det fulde udbytte af biblioteksøvelsen fås nok kun på B-niveau, eller med et hold, der er stærkt i matematik.

En introduktion til python kan gives vha pythonanywhere.org.

Det er ikke nødvendigt at arbejde med objektorienteret programmering specifikt for at forstå og bruge snakecoin-koden, man kan nøjes med at benytte klasser til at organisere sin kode. Hvis man gerne vil hjælpe eleverne til en minimal forståelse af den opdeling, der sker i koden, når man bruger metoder i klasser i stedet for funktioner (uden for klasser), så kan man f.eks. lave øvelsen med sum af tal i en liste (se øverst på siden under forudsætninger).

Det samlede forløb har et tidsforbrug på ca 7 klokketimer, men det er muligt at vælge meget ud i materialet og stadig lære en del om blockchain.

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License