Boolesk Algebra

I dette hæfte arbejdes der med to-talsystemet og logiske udtryk.
De almindelige regneregler anvendes på to-talsystemet, det binære talsystem.
Først gennemgås der lidt teori og så slippes eleven løs på nogle simple konverteringsøvelser og regneopgaver.
Herefter kigger vi på sandhedstabeller for AND-gate og OR-gate og kommer selv til at tegne nye gatekredsløb - med tilhørende sandhedstabel.

Vi oplever at de almindelige regneregler også gælder i to-talsystemet og vi prøver at nedskrive simple apparaters opførsel vha. booleske udtryk.

Dokumentet kan findes her:

Elevhæfte, to-talsystemet og Boolesk Algebra

Boolesk Algebra - til underviseren, Boolesk Algebra - faglige mål

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License