Boolesk Algebra Til Underviseren

Dette forløb kører jeg inden for den første måned eller to, på C-niveau. Afhængig af hvor dybt man graver (det er tilladt at springe afsnit over - f.eks. det sidste med Karnaughkort) tager det 2-3 moduler á 90 min. at gennemføre.
De første 6 sider med det binære talsystem kan gennemføres på 45 minutter.

Før hver afsnit giver jeg en kort intro på tavlen og så går eleverne selv i gang (gerne som pararbejde).
Hæftet er skrevet meget pædagogisk og det er næsten selv-studie - forudsat at man lige har knækket koden. Det gør halvdelen med det samme og så glider det helt af sig selv. Imens kan man lige hjælpe de andre i gang.

Materialet er også anvendt på Mat-B niveau som supplerende stof. Kan måske også bruges i et fælles AT forløb med matematik.

Hæftet er laves således det kan printes på begge sider og hæftes i ryggen.

God fornøjelse

Ken Mathiasen :)

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License