Brugervenlighed

Brugervenlighed eller på engelsk usability er læren om at udvikle it-systemer, der tillader brugerne at løse deres opgaver hurtigt, effektivt og korrekt.

Et udgangspunkt for en evaluering af et IT-systems kvalitet er at se på brugbarheden ud fra Jakob Nielsens bud på brugervenlighed:

  • IT-systemets tilstand skal være synlig og fortælle, hvad der sker
  • IT-systemets skal matche den virkelige verden og måden vi forstår den på
  • IT-systemet skal give brugeren kontrol og tillade at rette fejl
  • IT-systemet skal undgå irrelevant information og pynt, der kan forvirre brugeren.

Mange bruger ordet usability om begrebet brugervenlighed.

Opgave

LINKS

PROSA-bladet: Hvad er usability?

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License