Computerens Anatomi Faglige Mal

De faglige mål der ønskes bearbejdet i dette forløb er:

• redegøre for generelle principper bag it-systemers arkitektur og redegøre for konkrete arkitekturer

• identificere basale strukturer i programmeringssprog, udarbejde it-produkter i form af simple programmer og tilpasse eksisterende programmer

• give eksempler på modellering og strukturering af data, processer og systemer samt beskrive sammenhængen mellem en konkret model og dele af et it-system

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License