Mobil Dataopsamling Opgaverne

Send data til en database !

Når vi gemmer data fra mobilen, det være sig tekst, tal, billeder eller andet, vil vi typisk gemme dem på mobilen, og dermed som udgangspunkt, kun selv have tilgang til dem. Alternativt er dog at gemme dem på en ekstern database.

Opgave 1

Læs kapitel 8 i Android apps uden programmering - Databaser og webservices .
eller gennemgå vedlagte tutorial - Android apps og MySql-databaser .

Lav en apps som sender en besked til en database / MySql- database.

Find din position !

Uanset om I har en android, iphone eller andet, har I oplevet at jeres smartphone kan fortælle jer præcist hvor I er, ved hjælp af GPS signal.

Opgave 2

Læs kapitel 6 i Android apps uden programmering - Hvor er du .
eller gennemgå tutorialen - http://appinventorblog.com/2010/09/30/computing-distance-from-gps-points-in-app-inventor/ .

Lav en apps som sender en besked til en database / MySql- database.

Gem noget mere !

Vi har nu lavet en app's der kan gemme data i en database og en anden der kan finde vores position. Så nu skal vi et skridt videre og gemme noget med en position, eller lave en løbende gemning!

Opgave 3

Lav en app's som lægger et billede op på en ftp'er og gemmer oplysningerne om filen i en database / MySql- database incl. oplysninger om position.

eller

Lav en app's der løbende lægger din position op i en database / MySql - database, med et selvvalgt interval.

Og den lille ekstra.

Ekstra opgaven

Du kan f.eks. bruge ovenstående link til løsning af opgaven .

Lav et program som henter data ud fra databasen / MySql- databasen og præsentere dem på en hjemmeside, f.eks. din WAR.

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License