Design af brugergraensefladen til et fysikforsøg

Brugergrænsefladen til et fysikforsøg skal både indeholde en opstilling af forsøget og en mulighed for at indstille de parametre der indgår.
Det skal være tydeligt for brugeren hvor og hvordan parametrene gives en værdi og hvilken effekt de har på forsøget.

Nednestående opgaver forudsætter at opgave 1 under "analyse af et fysikforsøg" er besvaret.

Opgave 1:
Lav en skitse af den side som brugeren ser og skal arbejde med, når forsøget udføres.
Hvilke svar fra din bersvarelse af opgave 1 under "analyse af et fysikforsøg" indgår i dit design?

Hvilke data arbejdes der på? Hvilke af ovenstående svar indgår her?
Handlingsbeskrivelser laves? Hvilke af ovenstående svar indgår her?

Brugergrænsefladen designes. Hvilke af ovenstående svar kan indgå i dette design?
Derefter programmerer eleverne simulatoren. Denne programmeringsdel kan opsplittes i en del hvor der ikke kan ændres på parameterværdier og en udvidelse, hvor parameterværdier kan ændres.

Til sidst udføres fysikforsøget og der sammenlignes med simulatorens værdier.

Referencer
1. Martin Damhusn: Grundbog i datalogi; Systime, 2008; s. 271-272 – Brugergrænseflader
Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License