Disco Resume

Resumé af 1. møde om DISCO/ESERO den 10. juni 2020

  • Velkommen og kort bordrunde

I mødet deltog: 'Solveig Skadhauge' <kd.mygan.g|3190vlos#kd.mygan.g|3190vlos>; 'Christoffer Karoff' <kd.ua.oeg|fforak#kd.ua.oeg|fforak>; 'Simon Olling Rebsdorf' <kd.suhvn|ros#kd.suhvn|ros>; 'kd.artsa|jes#kd.artsa|jes'; 'Solveig Skadhauge (kd.mygan.g|hks#kd.mygan.g|hks)'; 'Rune Klarskov' <moc.liamg|voksralkenur#moc.liamg|voksralkenur>; 'Mads Toudal, SDU' <kd.uds|laduot#kd.uds|laduot>; 'Jens Frederik Dalsgaard Nielsen' <kd.uaa.se|ndj#kd.uaa.se|ndj>;

  • Baggrund og status for DISCO. Christoffer

Orienterede om DISCO ansøgningen og tilbagemeldingen fra Industriens Fond (IF), som lægger vægt på at tiltrækning af unge til STEM og kontakt til virksomheder bør opprioriteres i ansøgningen.
AU og AAU der er tovholdere på DISCO vil gerne inddrage gymnasierne og ESERO i udarbejdelsen af undervisningsmateriale, der retter sig mod brug af data fra mobile jordstationer.
En anden og hurtigere løsning er at få data fra ballonopsendelser. Undervisningen kunne

  • ESERO – baggrund og muligheder for deltagelse – Simon

Simon går af som ESERO manager pr 1 august og kommer ikke til at beskæftige sig med ESERO eller DISCO i sit nye job. Han forventer at NVHUS udpeger en ny ESERO manager i næste uge.
DISCO passer meget fint ind i ESERO’s arbejde, der i denne periode (2020-2022) skal fokusere på et øget samarbejde med universiteter og virksomheder. Det forventes kun at ESA vil bifalde et samarbejde mellem ESERO og DISCO. Det skal dog afklares om ESERO kan skrive under på en ansøgning eller om det skal være en juridisk enhed som NVHUS.
Simon opfordrer til at der laves en tidsplan for udarbejdelse af undervisningsmateriale, og at det testes på en mindre gruppe elever før det gøres færdig. Desuden bør virksomhedsaspektet indgå.
SDU tilbyder at bidrage aktivt til både udarbejdelse og formidling af undervisningsmaterialer. Det kunne være en fordel at ansvaret for den del deles mellem SDU og ESERO i fald ESERO ikke selvstændigt kan skrive under på en ansøgning.
Simon undersøger mulighederne herfor med sin ledelse på NVHUS og med ESA. Simon vil desuden overveje budgettets størrelse. Dette er dog i høj grad skalérbart afhængigt af ambitionsniveauet.
Simon lovede desuden at komme med lidt input til teksten i ansøgningen. Alle er selvfølgelig velkomne til at bidrage.

  • Input og ideer fra gymnasielærerne og Astra

I mødet deltog kun fysik og IKT lærere, og det blev drøftet, om også Geografi og Biologi skal inddrages eller om vi skal passe på ikke at brede os for meget. Desuden skal der tages stilling til, om vi skal henvende os til både C, B og A niveau med undervisningsmateriale om jordstationer.
Et vigtigt argument for at inddrage flere fag er ønsket at tiltrække piger, som bedst kan interesseres af værdige formål som miljø og klima. (Både ITU og Datalogisk institut på KU (DIKU) har brugt denne fokus strategi med succes). Det samme kunne gælde i forhold til at inddrage også Fysisk C og B. Det bliver dog også mere komplekst, så det er en afvejning, der skal laves på et tidspunkt.
DIKU bidrager i øvrigt til udvikling af det RasberryPI kursus, der netop nu er udbydes af IFTK og ESERO. https://esero.dk/begivenhed/raspberry-pi-astro-pi-kursus-nybegyndere-og-fortsaettere-2020
KU deltager ikke i DISCO, men kunne evt. blive inddraget i udarbejdelsen af undervisningsmateriale via ESERO.
I 2020-2022 vil Fysik A have rumfysik som tema. Steen har fået til opgave af UVM at redigere den tilhørende opgavebog. Den er netop nu ved at blive til og et afsnit om brug af jordstationer kunne sagtens indgå.
DISCO projektet skal kunne finansiere udarbejdelsen af undervisningsmateriale fx i form af frikøb af gymnasielærere. Det skal i så fald ind i gymnasielærernes tidsplanlægning. For at kunne indgå i lærernes tid i skoleåret 2021/2022, skal der meldes inde til rektorerne omkring jul 2020. Det passer fint med DISCO.
Husk at gymnasielærerne har brug for grydeklart undervisningsmateriale. Ideelt set skal kursus for lærere og undervisningsmateriale følges ad men langt fra alle lærere har mulighed for at deltage i kurser.
Virtuelle kurser skal indgå. Til inspiration er her link til nylig afholdt kursus om geodata: https://esero.dk/begivenhed/online-kursus-i-geodata-udskolingslaerere
ESERO.uk har i øvrigt udarbejdet rigtig meget godt undervisningsmateriale, man kan lade sig inspirere af eller frit bruge.
Steen minder om, at man kan bruge SSTV som er TV fra rumstationen. Steen lover at sende en vejledning til hvordan det kan bruges. Læg gerne op på det fælles drev.

  • Input til teksten i ansøgningen

Teksten blev ikke gennemgået men Simon lovede at komme med input til teksten i ansøgningen. Alle er selvfølgelig velkomne til at bidrage.
Rune har etableret denne folder, hvor vi kan dele og redigere dokumenter iftek.dk/disco

  • AOB (Inddragelse af radioamatører?)

Steen og Astra står for kurser og undervisning af gymnasieelever der udnytter radiosignaler. Christoffer/Jens og Steen kan derfor snakke sammen om den bedste måde at inddrage radioamatører på.

Actions fra mødet

  • Simon afklarer budget og muligheden for at ESERO underskriver
  • Simon og alle kommer med input til Gym tekst i ansøgningen
  • Christoffer og Cecilie snakker sammen om næste skridt.
  • Rune har allerede etableret en folder til fælles dokumenter. Meld til Rune, hvis I vil lægge noget op
Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License