Eksempler på løsninger

Script-version:

""" Programmet beregner summen af tallene i en liste og printer resultatet.
  Vi vælger en given liste, som selvfølgelig ændres under test"""
l = [3, 5, 7, 9]
sum = 0

for i in range(len(l)):
  sum = sum + l[i]

print("Summen er: "+str(sum)+".")

Funktion-version:

""" Programmet beregner summen af tallene i en liste og printer resultatet.
  Vi vælger en given liste, som selvfølgelig ændres under test.
  Programmet bruger en funktion"""
l = [3, 5, 7, 9]

def sum(liste):
  sum = 0
  for i in range(len(liste)):
    sum = sum + liste[i]
  return sum

print("Summen er: "+str(sum(l))+".")

Klasse-version:

""" Programmet beregner summen af tallene i en liste og printer resultatet.
  Vi vælger en given liste, som selvfølgelig ændres under test.
  Programmet bruger en klasse"""

class Liste:
  def __init__(self, liste):
    self.liste = liste

  def liste_sum(self):
    sum = 0
    for i in range(len(self.liste)):
      sum = sum + self.liste[i]
    return sum

l = Liste([3, 5, 7, 9])

print("Summen er: "+str(l.liste_sum())+".")
Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License