Facebook Og Machinelearning Faglige Mal

For at kunne beskytte egen data, kræver det viden om, hvordan den data man frivillig afgiver - så som likes på facebook - kan bruges til at kortlægge alt fra politisk tilhørsforhold, religion, seksuel orientering, økonomisk status til personlige karakteristika.

Dette forløb retter sig mod det faglige mål

It-sikkerhed, netværk og arkitektur

  • Eleverne skal kunne redegøre for beskyttelse af egen digital identitet og egne data på internettet samt redegøre for tekniske og menneskelige aspekter af it-sikkerhed.
Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License