Hjælp Det Virker Ikke - Html Og Css Begynder Fejl

HTML

Syntaks fejl i tags.

Forkert: <head eller head>
Rigtig: <head>

Manglende anførselstegn omkring attribut værdier.

Forkert: <a ref="/link >link 1</a> eller <div class=cols_4></div>
Rigtigt: <div class="cols_4"></div>

Manglende lukketags. Hvis et tag indeholder andet HTML skal det altid afsluttes

Forkert: <div><h2>Overskrift</h2>
Rigtigt: <div><h2>Overskrift</h2></div>

Tags er flettet ind i hinanden

Forkert: <div><h1>overskrift</div></h1>
Rigtigt: <div><h1>overskrift</h1></div>

Afslut-tagget er forkert

Forkert: <div/>
Rigtig: </div>

CSS

Reglen er ikke afsluttet med en tuborgparentes (krøllet parentes)

Forkert: .cols_4{
Rigtigt: .cols_4{}

Reglen rammer det forkerte - id selektor anvendt i stedet for klasse selektor

HTML <div class="cols_4"></div>

Forkert: #cols_4{}
Rigtigt: .cols_4{}

Stildeklarationer er ikke afsluttet med semicolon

Forkert:

.cols_4{
  float:left
  width:160px
}

Rigtigt:
.cols_4{
  float:left;
  width:160px;
}
Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License