Hvad er en database?

En database er en samling af information, oftest på elektronisk form.

I gamle dage, før udbredelsen af computere, strukturerede man også data, så det var nemt at holde styr på. Biblioteker holdt dengang styr på deres bøger og udlån i kartoteker med kartotektskort.
De lavede et kartotek, hvor hvert kartotekskort indeholdt oplysninger om en bog. Når en låner kom første gang blev der lavet et kartotekskort med lånerens oplysninger og dette kort blev lagt i kartoteket med lånere.
Når låneren ville låne en stak bøger, blev der for hver bog lavet et kort med oplysninger om bogen og om låneren. Dette kort kom i kartoteket med udlån.
Når låneren afleverede en bog, blev det tilhørende kartotekskort smidt væk.

kartotek.jpg

Opgave 1

Hvilke fordele og ulemper var der ved den gammeldags måde at holde styr på bogudlån?

Opgave 2

Find tre eksempler på en database. Mellem de tre eksempler skal der både være elektroniske og ikke-elektroniske eksempler.

En database kan netop opfattes som kartoteker med kartotekskort. Nedenfor er en database for et bibliotek. Databasen indeholder tre typer kartoteker (i database sprog, tabeller): En lånertabel, en bogtabel, og en udlånstabel.

Lånere:

Låner Nr. Adresse Postnr. By Fornavn Efternavn
1 Vestergade 7 1234 Udby Andrea Andersen
2 Bredgade 1 1235 Indby Kasper Hansen

Bøger:

ISBN Fornavn Efternavn Titel
6660000000000 Andrea Andersen Intro til Databaser
8883161484101 Danny Dalum Mere om Databaser

Udlån:

Dato ISBN Låner nr
01-03-2011 6660000000000 1

Tabellerne består af søjler og rækker. Rækkerne kan ses som et konkret kartoketskort, søjlerne i de enkelte rækker kan ses som indholdet af kortet i et struktureret format. I lånertabellen findes der to rækker, svarende til to kartotekskort.

Opgave 3

Se på de tre tabeller ovenfor:

  • Hvilken låner har i biblioteksdatabasen lånt en bog?
  • Hvilken bog har låneren lånt?
  • Hvad vil det sige at data i databasen er struktureret?
  • Hvilke forhold er der imellem tabellerne? (se på tabellernes overskrifter)
  • Hvordan vil biblioteksdatabasen se ud, hvis den var realiseret igennem en enkelt tabel? Hvilke fordele og ulemper er der ved det?

Databasemodellering

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License