Internet Og Baeredygtighed Til Underviseren

Dette forløb er et eksempel på hvordan man i informatik kan arbejde med at udvikle elevernes globale kompetencer.
Fra vejledningen om globale kompetencer:
"Arbejdet med elevernes globale kompetencer skal medvirke til at belyse de globale relationer som
fx handel, internationale organisationer, klima og sprog og adressere problemstillinger af global
karakter, som fx klimaforandringer, fattigdom, migration, økonomisk globalisering og krig. Dette
gør eleverne i stand til selv at forstå de komplekse sammenhænge, der opstår i takt med en øget
globalisering."

Forløbet handler om at det globale brug af internetbaserede ydelser har konsekvenser for opnåelsen af verdensmålene og om, hvordan man kan bidrage til ændre dette.
Samtidig rammer forløbet to af to af de faglige mål på informatik C og internettets teknologi som er en pind i kernestoffet.

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License