Introduktion

Vekommen til Iftek.dk

Sitet består af to dele:

  • En åbent materialesite vdr. informationsteknologi, hvor alle har adgang til at se materialer m.m. og medlemmer kan redigere alt med undtagelse af forside og forløbsforsider.
  • Et lukket diskussionsforum hvor medlemmer kan diskutere fagets indhold og udvikling.

Basal redigering

Logon: Øverst til højre.

Redigering: klik på knappen Edit nederst til højre (kun synlig når man er logget på).

Link til wikiside: Klik på 'page link' i menu eller skriv titlen på siden mellem 3 sæt klammer: [[[titel]]]

Ny wikiside: Find en side, hvor der skal linkes til den ny side og indsæt et 'page link' til den ny side. Gem og klik på linket, hvorefter du kan oprette wikisiden.

OBS! Da wikisider url og titel er det samme, bør man vælge entydige sidetitler/link:
ikke links men Interaktive Test - Links

Link til ekstern side: Klink på 'link' i menu eller skriv: [*adresse linkord].

Billede: Klik på 'file' i den nederste menu, upload billede. Vælg 'insert image wizard i menu' eller skriv filnavnet mellem 2 sæt klammer: [[filnavn titel]]]

OBS! Brug kun egen billeder eller billeder under Creative Commons. - For screendumps gælder det samme i forhold til det afbillede program! http://da.wikipedia.org/wiki/Hj%C3%A6lp:Valg_af_billedlicens#Sk.C3.A6rmbilleder

Formatering af tekst: vælg i menu eller:

  • Fed: Sæt ** foran og bag teksten
  • Kursiv: Sæt // foran og bag teksten
  • Understreget: Sæt __ (to understregninger) foran og bag teksten
  • Punktopstilling: * og mellemrum foran afsnittet.

Se flere redigeringsmuligheder på http://www.wikidot.com/doc:wiki-syntax, der ligger som et link når du åbner redigeringsvinduet.

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License