Introduktion Til Begrebet Blog

Vi starter med at arbejde med begret blog.

Nedenstående er hentet fra: http://da.wikipedia.org/wiki/Blog

Opgave 1:
Hvad er en (we)blog? Find en definition på nettet.

Opgave 2:
Diskutér nedenstående påstande om blogs. Kommentér de centrale påstande og underbyg argumenterne.

Idealforestillingen om en blog
• Blogs er et nyt, demokratisk medium, der har revolutioneret internettet.
• Blogs giver mulighed for debatter og diskussioner uden om etablerede medier og magthavere.
• Den samlede masse af blogs er en ny form for offentligt rum, som gør det muligt at skabe nye forbindelser og gøre sig klogere på en hidtil uset måde.

Kritik af blogs
• De fleste blog er dagbogsskriverier, der fylder internettet med ligegyldige skriblerier.
• Diskussionerne udvikler sig ofte til mudderkastning frem for nuanceringer.
• Ved at linke til hinanden opnår blogs en irrelevant høj placering på søgemaskinerne.
• Uden redaktionelle filtre spredes der uproportionelt meget desinformation. Fejltagelser bliver ikke rettet, men får lov at stå uimodsagt.
• Utrænede skribenter er nemme ofre for skjult markedsføring og andre former for plantede informationer.
• Bloggens "emnebaserede" linkning mellem ligesindede skribenter medfører selvopretholdende "echochambers"; silo'er af ideer, hvor der ikke stilles kritiske spørgsmål til en gang vedtagne sandheder.
• Anonymiteten gør perfide angreb almindelige
• Man skal nogle gange logge sig ind for at kommentere en blog. Det er en barriere for deltagelse.

Forsvar for weblogs
• Selvom der er meget dagbogsskriveri, er der også meget andet. Blogs er alt muligt.
• Eksempler fra fx Afghanistan og Irak viser at blog kan se tingene fra en anden vinkel end de traditionelle medier og give omverdenen et alternativt blik på situationen.
• I lande uden ytringsfrihed kan blogs være et vigtigt, anonymt medium.
• Kritik bliver synlig; det bliver det muligt for de angrebne at forsvare sig, når kritikken bliver gjort synlig gennem blogs.
• Vildledning og fejltagelse er i lige så høj grad en del af hverdagen i de etablerede medier, som det er i "blogosfæren".
• Weblogs sikrer en større mangfoldighed af stemmer i debatten.

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License