Introduktion til objekter

Introduktion til objekter i Python

Et objekt er en sammensat datatype. Vi har tidligere set på variable med en enkelt værdi, vi har set på lister, der kan indeholder flere værdier, men objekter er datatyper, som vi selv kan designe/sammensætte og indeholder både værdier og metoder, dvs funktioner, der virker på dette objekt.

Eksempel: Hvis vi skal registrere 140.000 indbyggere i en kommune, er det ikke praktisk, hvis man skal oprette 140.000 variable til > navne, 140.000 til adresser m.m. Lister kunne måske være bedre, men det smarte er, hvis man skaber objekter, fx person hvor al data, > der hører til dette person er samlet eet sted. En person kan være et objekt, som der har nogle egenskaber, fx navn og > personnummer. Vi kan også have nogle metoder, der virker på det objekt, fx udskriv_person_data eller beregn_skat.

Objektorienteret programmering er smart, fordi vi kan modellere virkelighedens objekter, vi kan abstrahere dvs. skabe nogle objekter, der har de egenskaber og metoder, som vi skal bruge og vi kan arbejder logisk med disse. Objektorienteret tænkning støtter Computational thinking

Funktioner nedlægges, når de er udført. Objekter forbliver, indtil vi nedlægger dem. Grafiske brugergrænseflader er typisk opbygget som objekter.

  • Læs meget mere om objektorienteret programmering (OOP) i Python på Tutorialspoint

Du kan læse meget mere om, hvordan du arbejder med objekter i denne præsentation

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License