It-Sikkerhed

Forløb og øvelser målrettet it-sikkerhed der kom ind som fagligt mål med 2017-reformen. Fokus er på, at øge elevernes forståelse af sikkerhed på internettet samt at give dem et indblik i hvordan data fra internettet kan bruges. Der er delforløb med øvelser der kan printes og bruges direkte samt en udfoldet forløbsbeskrivelse i punktet [til underviseren], med bud på sammensætning af et helt forløb, didaktisk vejledning, hvor meget der skal nås (minimum, gerne, ekstra) og anslået minuttal. Her er der også en hevisning til it-lærer.dk med eksempler på eksamensspørgsmål til temaet.

Delforløb

Vejledning

Man kan kan vælge ud…

Man kan også læse det som et samlet forløb:

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License