It-sikkerhed - It-politik
Trusselsanalyse.png

Opgaver og øvelser der introducerer til analyse, vurdering og udformning af it-politik og risikostyring - både i en privat og en arbejdsmæssig kontekst. Opgaverne introducerer til kendte risici der skal tages højde for samt risikostyring via et risikomatrix. Derudover er der særlig fokus på politikker for gode password og god brug af password.

Eksamensspørgsmål kunne ske i forbindelse med webdesign, hvor eleverne skal vurdere eksisterende krav til password og logonside til system.

IT-sikkerhed - IT Politik - til underviseren, IT-sikkerhed - IT Politik - faglige mål

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License