It Uddannelser


Se denne film om at arbejde i IT-branchen af studieleder på Data Science på ITU, Natalie Schlüter

Der findes en stor mængde uddannelser, hvis du vil arbejde med IT, dels kerne-it uddannelser, men også uddannelser, hvor It er en meget stor del af det. Nedenstående liste er derfor ikke udtømmende, men en 'brutto-liste', som man kan 'gå på opdagelse i', hvis man ønsker i karriere indenfor IT.

Du kan se meget mere på FuturePeople.
Se også Adgangskortet - der guider til uddannelser

Nedenfor er en række eksempler på lange, mellemlange og korte videregående uddannelser indenfor IT.

Lange videregående it-uddannelser

Mellemlange videregående it-uddannelser

Korte videregående uddannelser

Udbydes flere steder i lande, se fx

Andre

Flere af de nævnte uddannelse udbydes mange steder i landet. Er der uddannelser, vi har glemt eller som også bør nævnes på denne liste, send en mail til IFTEK om det.

Mest til lærere: Om karierrelæring

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License