Kom Igang Android Sdk

Download og installation af IDE

denne side er det beskrevet hvordan download og installation af IDE'et androidstudio. Desuden gennemgås hvordan det benyttes.
Første del beskriver hvordan og hvorfra man installere IDE'et. Læs det omhyggeligt og gør hvad de gør.

Begynder-tutorials

Arbejd dig igennem denne tekst og lav app'en.

Kommentarer & Spørgsmål

[[/div]]

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License