Kravspecifikation til nyt blog layout

Opgaver til kravspecifikation til nyt blog layout:

  1. Definer og tegn på papir hvordan dit layout på din blog skal se ud.
  2. Beskriv overordnet hvordan layoutet er opbygget og hvordan navigationen/brugen af din blog virker.
  3. Argumenter for dine designvalg.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License