01/12-2014: Kursus - Innovation i sundheds-it

Kursusudbyder:
It-lærerforeningen i samarbejde med Datalogisk Institut på Københavns Universitet

Formål
Introduktion til cases i innovation i sundheds-it, der kan bruges i it-fag på et gymnasialt niveau.

Program
10.00-10.30: Velkommen v/Jacob Bendtsen
10.30-11.15: Tariq Osman Andersen – Metode, designcase og øvelser: Kroniske patienters behov og løsninger, rettet mod hvordan gymnasielærerne kan bruge det i undervisningen
11.15-11.30: Pause
11.30-12.00: Troels Mønsted - Sundheds- og forretningsmæssige problemstillinger inden for sundheds-IT – oplæg og øvelse
12.00-13.00: Frokost
13.00-13.30: Rundvisning og kort demonstration af forskning v/Mikkel Rønne
13.30-14.00: Rundvisning i Experience Lab v/Christian Lisbjerg (halvdelen af deltagerne holder pause – mens den anden halvdel vises rundt, så får alle et kvarters rundvisning).
14.00-15.30: DIKUs nye gymnasietjeneste demonstrerer en fagpakke v/Kristoffer Stensboe + medlemmer af DIKUs gymnasietjeneste
15.30-15.45: Feedback fra lærerne (Heidi og Inge er ordstyrere)
15.45-16.00: Afrunding v/Jacob Bendtsen

Praktisk

Husk bærbar til øvelser

Tilmeldingsfrist d. 20/11

Tilmelding

Tilmelding til kurset d. 01/12 på Københavns Universitet
OBS! Tilmelding er bindende!

TILMELDING LUKKET

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License