Leksikon
  • Æstetik: Læren om erkendelse gennem sansning.
  • Client/server arkitektur: Client/server er en model for en IT-arkitektur, der er nærmest fundamentet for Internettet, hvor en maskine kan fungere som client og en anden som server....
  • Innovation: At gøre noget på en ny måde - ofte med det underliggende formål at skabe merværdi: It-innovation er enten at opfinde noget nyt eller ændre ved noget gammelt...
  • MP3: MP3 er en forkortelse for MPEG-1 Audio Layer 3 og er en standard til komprimering af lyd. Den udmærker sig ved at kunne give nær-cd kvalitet ved relativt lave...
  • Operativsystem: Et operativsystem, er et program, der kører fra computeren tændes til den slukkes. Operativsystemet sørger for tildeling af ressourcer og stiller...
  • Skyen: Skyen (Cloud computing) er meget kort fortalt et begreb der dækker levering af software, service og tjenesteydelser via internettet.
  • Sociale Medier: Sociale medier er kendetegnet ved, at det er medier hvor brugerne kommunikerer og interagerer med hinanden. De mest kendte eksempler er Facebook, Twitter og...
  • Streaming media: Streaming media eller mediestrømme er medier, der bliver anvendt (læst, hørt, set) i takt med, at det bliver leveret. Det modsatte princip er, at man kopierer...
  • test-foci: Fokus i test Når man skal teste et program, en app eller en webside kan man have forskellige fokus. Funktionstest - virker programmet teknisk?...
  • Tre-lags-arkitektur: I en trelagsarkitur indeles et program i tre lag, hvilket er er nyttigt i implementeringen af programmer, da de tre lag så vidt mulig holdes adskilte og dermed...
Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License