Innovation

At gøre noget på en ny måde - ofte med det underliggende formål at skabe merværdi: "It-innovation er enten at opfinde noget nyt eller ændre ved noget gammelt ved hjælp af it og så få det bragt i anvendelse. Det kan være produkter, processer eller services til professionelle eller private." [1]

Innovation kan være radikal og helt nyskabende (Iphone 1), men for det meste er innovation inkrementel - dvs. en forbedring af et eksisterende produkt eller proces (Iphone 2, 3, 4, 5…). Man kan skelne mellem innovation som proces og innovation som produkt.

Den innovative proces er en arbejdsproces, hvor man kreativt får idéer og bearbejder disse med henblik på at realisere dem.

Det innovative produkt er et produkt der er nytænkende og værdiskabende. Det er enten helt nyt eller skabt på bagrund af gamle produkter hvor brugen er ny og dermed innovativ.

Litteraturliste
1. Professor Finn Kensing i "10 spørgsmål til professoren… i it-innovation" af Rikke Lauth. S. 20 i temaet IT-INNOVATION i Profil 03/2011.
Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License