Operativsystem

Et operativsystem, er et program, der kører fra computeren tændes til den slukkes. Operativsystemet sørger for tildeling af ressourcer og stiller hardwareuafhængige, højniveau funktioner til rådighed. Ressourcer kan være tid, lager, filer, I/O-enheder og lignende. Hardwareuafhængighed betyder, at det samme program kan køre på alle computere med det samme operativsystem. Dette på trods af at mængden af kombinationer af hardware i computeren er enorm. Der findes hundredvis af forskellige skærmkort, lydkort, osv.

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License