Skyen

Skyen (Cloud computing) er meget kort fortalt et begreb der dækker levering af software, service og tjenesteydelser via internettet.

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License