Ligningsløseren - materialer

Ud over det materiale, der ligger på disse sider, indgår følgende materialer:

Programmet, der ligger på følgende adresse: http://www.brics.dk/~mis/xxx.html , og er således tilgængelig via en vilkårlig browser installeret på en computer.

De materialer, der er refereret til under de enkelte afsnit:
1. Meyhoff : Peder Meyhoff:Kommunikation/IT C; Systime, 2008; s. 18-26 - kommunikationsmodeller
2. Molich : Rolf Molich:Brugervenligt webdesign; Nyt Teknisk Forlag, 2006; s. 119-124 (afsnit 9.6) - Gestaltlove
3. Funch : Irmelin Funch Jensen og Ebbe Kromann-Andersen:// KIE-modellen - innovativ undervisning i gymnasierne//;Erhvervsskolernes Forlag 2009

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License