Ligningsløseren og brugeren

Ligningsløseren er et program, der kan løse ligninger og tegne løsningerne ind i et koordinatsystem. Programmet er skrevet i programmeringssproget Java og det afvikles via en browser. For at lære programmet at kende, starter vi med en opgave.

ll.png

Opgave 1:
Start programmet og afprøv det grundigt. Programmet ligger på følgende adresse: http://cs.au.dk/~amoeller/mis/xxx.html
Når du prøver de forskellige faciliteter i programmet, skal du være særlig opmærksom på, at det ikke er nødvendigt, at du sætter dig ind i matematikken bag de ligningstyper, du måske ikke kender i forvejen. I forbindelse med din afprøvning af programmet, skal du besvare følgende spørgsmål:

  1. Hvilke typer af ligninger kan ligningsløseren løse? Kender du ligningstyper den ikke kan løse?
  2. Hvilke regneregler bliver der brugt, når teksten i opgaven er ”Vi samler XX på …”?
  3. Hvordan er en løsning til en ligning opbygget? Hvilke dele består den af?
  4. Hvad opnår man ved at indføre forsinkelse på løsningen af en ligning?
  5. Hvilke typer af fejlmeddelelser får man, hvis man indtaster noget der er grammatisk forkert?
  6. Kan man indskrive gyldige (grammatisk korrekte) ligninger Ligningsløseren ikke kan løse korrekt?
  7. Hvad er en numerisk løsning? (slå svaret op på internettet)

Nu skal programmet analyseres ud fra en kommunikationsmodel. Spørgsmålene i opgaven nedenfor, er generelle spørgsmål man kan stille sig, når man analyserer kommunikation.

Opgave 2:
Besvar følgende spørgsmål:
Hvem er afsenderen?
Hvad er ”budskabet”? – hvad skal programmet kunne?
Hvor afvikles programmet?
Hvem er modtageren?
Hvad er ”effekten” af programmet?

Et program som Ligningsløseren vil naturligt påvirke brugerens adfærd i forhold til at løse ligninger.

Opgave 3:
Beskriv hvordan adgangen til dette program kan påvirke en elevs adfærd i forhold til at løse ligninger.

Gestaltlove
Designet af programmets brugergrænseflade vil være med til at påvirke brugervenligheden af programmet. For at analysere den grafiske udformning af en hjemmeside med henblik på at vurdere brugervenligheden, kan vi anvende de såkaldte gestaltlove. Der er i alt fire gestaltlove:

Loven om nærhed.
Elementer, der er anbragt i nærheden af hinanden, vil blive opfattet som hørende sammen.
narhed.pngLoven om lukkethed.
Elementer, der er placeret indenfor samme ramme, vil blive opfattet som hørende sammen.
lukket.pngLoven om lighed.
Elementer, der ligner hinanden, vil blive opfattet som hørende sammen.
lighed.pngLoven om Forbundethed.
Elementer, der er forbundet via streger, farver eller lignende, vil blive opfattet som hørende sammen.
forbundet.png

Opgave 4:
Lav en analyse af Ligningsløseren ved hjælp af gestaltlovene. De gestaltlove, der ikke er anvendt i Ligningsløseren, skal du finde eksempler på andre steder.

Referencer
1. Peder Meyhoff:Kommunikation/IT C; Systime, 2008; s. 18-26 - kommunikationsmodeller
2. Rolf Molich:Brugervenligt webdesign; Nyt Teknisk Forlag, 2006; s. 119-124 (afsnit 9.6) - Gestaltlove
3. Niels Gamborg: http://www.nielsgamborg.dk/?p=gestaltlovene - Gestaltlove
Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License