Ligningsløseren - og innovation

Er Ligningsløseren et innovativt produkt?

Opgave 1:
Læs definitionen på begrebet innovation i leksikonet på dette websted. Hvis du bruger denne definition, er Ligningsløseren så et innovativt produkt?
Kender du andre innovative processer eller produkter?

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License