Links

:

PressPausePlay
Film på 1 time om hvordan it har ændret og udfordret forretningsmodellerne i kunst- og kulturindustrien… >>

Processing & Arduino
Bibliotek til programmering af arduino via processing >>

Proverbial Wallets
En pung der ryster, når der sker transaktioner på din bankkonto og svulmer op, når der er penge på den! >>

RobotC
Programmeringsmiljø til LEGO-robotter i c (brugerbetaling). >>

Scratch
Fantastisk, gratis redskab til at introducere programmering. >>

Scratch for Arduino
Med S4A fra Citilabs projekt Scratch er det muligt at programere Arduino via scratch. >>

Simulation af lys & farver
Oversigt over modeller for lys' bevægelse, spredning, brydning m.m. og program der simulere samme. >>

Skærmoptagelse
Screencast-O-matic give mulighed for op til 15 min. screenoptagelse gemt i flere forskellige formater på computer eller direkte på youtube. >>

Snap - Scratch++
Online version af scratch, hvor der også kan arbejdes med clones, laves lister i lister m.m. >>

Spil: LightBot 2.0
Flashspil hvor man bl.a. ved hjælp af funktioner skal programmere en robot til at løse en bane. >>

Spil: Robologic
Iphone-App, hvor man bl.a. ved hjælp af funktioner skal programmere en robot til at løse en bane. >>

Syddansk Universitet - Brobyging
SDU tilbyder gymnasieklasser at komme på besøg og/eller få studerende ud i gymnasiet. >>

Tårnene i Hanoï - Sierpinski (pdf)
Introduktion til legenden samt hvordan det løsningen med mindst mulige træk svarer til at sammenælle punkterne i sierpinskys trekant: 1 ring >>1 træk; 2 ringe >> 3; træk, 3>>7; 4>>15... >>

Teknologirådet: Biometri
Temaside fra teknologirådet, med beskrivelser af muligheder ved biometri, etiske overvejelser og anbefalinger. Også mulighed for at dowloade rådets rapport om samme samt en mere tilgængelig version i form af et temanummer om biometri fra Teknologidebat. >>

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License