Links

Greenfoot
Et gratis java-baseret udviklingsmiljø til at lave spil. Let at gå til selv for nybegyndere. >>

Greenfoot Gallery
En masse bruger-eksempler på spil og små programmer lavet i Greenfoot. >>

Greenfoot Greenroom
Lærerkonference til videndeling om greenfoot! >>

Javabog.dk
Klassisk introduktion til Java på dansk fra betingelser helt til flertrådet programmering… Kan også bruges i uddrag til javabaserede miljøer som Processing og Greenfoot… >>

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License