Links

DR: Syg af Sociale Medier
Foredrag om afhængighed af sociale medier. >>

Dr.dk: Photoshop på valgplakat
Ved valget 2011 blev Photoshop brugt i stor stil. Både hos Socialdemokraterne og Venstre sørgede man for, at kandidaterne fik samme hudfarve… >>

DR.dk: Sms'en 20 år
Artikel om sms'ns første 20 år. >>

DR-Tema: Teknologi gør os stressede
Introduktion, foredrag og debat om, hvorfor og hvordan ny teknologi kan øge sociale forventninger og paradoksalt nok gøre vores hverdag mere stresset. >>

DTU - Explore
DTU tilbyder en række aktiviteter til gymnasieelever og -lærere. >>

DTU Robocup Junior - marts
RoboCup Junior er en særlig konkurrence, der giver skoleelever fra 6. – 10. klasse samt 1.-3.g HTX og STX en rigtig god mulighed for at prøve kræfter med RoboCup konceptet, som måske ellers kan virke som en lidt for stor mundfuld for de unge mennesker. >>

EMU: KIE-modellen
Forslag til innovation i timerne via Kromann & Funch Jensens KIE-model: kreativitet, innovation og entreprenørskab. Se også: http://www.emu.dk/gym/fag/al/tilrettelaeg/innovation.html >>

Facebook's guidelines
Artikel om de regler, der censureres efter i Facebook >>

Filmstriben: Mechanical Love
Dokumentarfilm der belyser fundamentale etiske udfordringer i forholdet mellem robotter og mennesker. >>

Filtering
Beskrivelse og programeksempler på de mest brugte billedfiltre. >>

Forskningens Døgn
Danmarks videnskabsfestival, hvor du kan hyre en forsker til et foredrag på skolen! Udmeldes i december og afvikles i april eller maj. >>

Fourandsix: photo tampering throughout history
Eksempler på fordækt billedmanipulation gennem tiden. >>

FYProcessing
Samling af særligt spændende projekter lavet i processing. >>

GIMP vejledning (pdf)
Vejledning til de basale funktioner i GIMP - på dansk! >>

Greenfoot
Et gratis java-baseret udviklingsmiljø til at lave spil. Let at gå til selv for nybegyndere. >>

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License