Links

Mobilen - 25 år
Se mobiler fra deres første 25 år og læs om dem! >>

Naturvidenskabsfestival - september
Festival om et tværfagligt tema. Har tidligere år været robotter, rumfart, energi… Materiale, Foredrag, Masseeksperiment. Afvikles i uge 39. >>

Overvågning via Mobil
Die Zeit har sammen med den tyske politiker Malte Spitz afsløret, hvor meget teleselskaberne ved om din færden! Se også http://fpn.dk/digitalt/mobil/article2631059.ece >>

Pascals Trekant
Om Pascals trekant og hvordan markering af ulige tal danner sierpinskis trekant (norsk). >>

Php artikler.dk
Introduktion til php & mySql m.m. >>

Proverbial Wallets
En pung der ryster, når der sker transaktioner på din bankkonto og svulmer op, når der er penge på den! >>

RobotC
Programmeringsmiljø til LEGO-robotter i c (brugerbetaling). >>

Scratch
Fantastisk, gratis redskab til at introducere programmering. >>

Simulation af lys & farver
Oversigt over modeller for lys' bevægelse, spredning, brydning m.m. og program der simulere samme. >>

Skærmoptagelse
Screencast-O-matic give mulighed for op til 15 min. screenoptagelse gemt i flere forskellige formater på computer eller direkte på youtube. >>

Snap - Scratch++
Online version af scratch, hvor der også kan arbejdes med clones, laves lister i lister m.m. >>

Spil: LightBot 2.0
Flashspil hvor man bl.a. ved hjælp af funktioner skal programmere en robot til at løse en bane. >>

Spil: Robologic
Iphone-App, hvor man bl.a. ved hjælp af funktioner skal programmere en robot til at løse en bane. >>

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License