World Usability Day

http://www.worldusabilityday.dk
En række korte videoer om brugbarhed m.m. fra foredrag holdt på mærkedagen, samt informationer om kommende arrangementer.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License