Det Kunstige Mennske

http://etiskraad.dk/Temauniverser/Homo-Artefakt
Temaside og film fra etisk råd om sammensmeltningen af mennesker og robotter.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License