Marts 2019

Workshop om eksamensopgaver i programmering B
v Søren Præstegaard
Eksamensopgaver, slides fra workshoppen
Eksamensopgaver, opsamling workshoppen

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License