Materialeliste

It-systemers betydning for og påvirkning af menneskelig aktivitet

Elev

 • Den digitale revolution; Redaktion Andersen, Bansler, Clausen, Hviid Jensen & Zachariasen; Datalogisk Institut Københavns
  • 130-141 Krav til informationssikkerhed; Peter Blume
  • 142-153 Digitale Medier; Rasmus Helles
 • Medietid 2.0, Jane Kristensen & Jørgen Riber Christensen, Dansklærerforeningen, 200918
  • side 16-28, overvågning, privat/offentlig
  • side 49-56 - virale reklamer, advergames
  • side 63-66 - brugergenerede nyheder, twitter, globalisering,
 • Når nye medier fortæller, Thorkild Hanghøj & Nicolai Knudsen, Gyldendal, 2004
  • s. 90-96 - computerspil, genrer, gameplay
  • s. 104-106 - vold i spil - æstetik og moral.
  • s. 146-153 - sammensmeltning af skrift og talesprog; synkron/asynkron kommunikation; SMS, Chat, Facebook
 • Brugervenligt webdesign, Rolf Molich, Nyt Teknisk Forlag, 2006
  • s. 58-64 - Design
 • Grundbog i datalogi, Martin Damhus, Systime, 2008
  • s. 271-272 – Brugergrænseflader

Lærer


It-systemers arkitektur

Elev

 • Datalogi, Martin Damhus, Systime, 2008
  • 11-64: Operativsystem, kerne, brugertilstand/kernetilstand, proces/program
  • 43-64: Operativsystem, kerne, brugertilstand/kernetilstand, proces/program
  • 120-158: Internet, Klient/Server, Chat, Fildeling, netværkslag
 • Client-server arkitektur, Henrik Bærbak, ligger under variation på dette websted.

Lærer


Repræsentation og manipulation af data

Elev

 • Datalogi, Martin Damhus, Systime, 2008, side 195-2223: repræsentation af farve, billede, lyd, film, 3D, streaming

Lærer


Programmering

Elev
Generelt

 • Datalogi, Martin Damhus, Systime, 2008, side 65 -119: oversættelse/fortolkning, variabel, lister, metoder, kontrolstrukturer, objekter, klasser

Sprogspecifikt

 • Android Apps uden programmering, Libris, 2011, Android Apps med App Inventor fra Google
 • 44 JavaScripts – klar til brug, Martin Sundstrøm, Libris, 2003
 • AJAX, Phil Ballard, Libris, 2007

Lærer

 • PHP in a nutshell, Paul Hudson, O’REILLY, 2006
 • Webprogrammering med JSP, Jacob Nordfalk, Globe A/S, 2004

Modellering og strukturering af data, processer og systemer

Elev

 • Datalogi, Martin Damhus, Systime, 2008
  • s. 160-193, E/R - Datamodel & skema
  • s. 264-270 – Projektarbejde

Lærer

 • Den digitale revolution; Redaktion Andersen, Bansler, Clausen, Hviid Jensen & Zachariasen; Datalogisk Institut Københavns
  • 68-79 Simulering og modellering af robotter og mennesker, Kenny Erleben

Interaktionsdesign

Elev

 • Det Kommunikerende Menneske, Claus Bangsholm, Ehvervsskolernes Forlag,
  • 249-256 Webdesign - brugervenlighed, Jakob Nielsens 10 bud, tænke-højt-test
 • Handicapvenligt webdesign, Susie Christensen, Libris, 2003
  • 15-22 Tilgængelighed
  • 23-128 Design
  • 129-134 Testmetoder
 • IT - Informationsteknologi niveau A, Jakobsen, Strarup Nielsen, Norling & Perdersen
  • 70-94 Visuelt Design - kiss, gestaltlove, billedevalg, farvevalg, first things first…
  • 309-321 Test af brugervenlighed - systemtest, Jakob Nielsen, feltundersøgelse, fokusgrupper, tænke-høj-test…
 • Når nye medier fortæller, Thorkild Hanghøj & Nicolai Knudsen, Gyldendal, 2004
  • 140-141 - computerspil - spændingskurver, berettermodel, bølemodel

Lærer

 • Den digitale revolution; Redaktion Andersen, Bansler, Clausen, Hviid Jensen & Zachariasen; Datalogisk Institut Københavns
  • 120-129 Tangible computing: musens død?; Esben Warming Pedersen
 • The Elements of User Experience, Jesse James Garreth
  • Let-tilgængelig grundbog, der tilbyder en solid og grundlæggende model for IA. Titlen snyder lidt, da der er tale om IA og ikke UX. Proces-modellen er heller ikke den bedste, men meget oplagt, som introduktion til udviklings-processser da den tilbyder et forløb der hænger direkte sammen med forståelsen af de enkelte IA elementer
 • Jennifer Tidwell: Designing Interfaces.
  • Bogen indeholder en mængde eksempler på de komponenter, som bruges i konstruktionen af digitale produkter. Tilgængelig som gratis e-bog fra O’reilly
 • Digitale verdener, Redaktion Ida Egholm og Lisbeth Klastrup, Gyldendal, 2009
  • side 57-78, (Ida Egholm) webdesign, webgenrer, stilarter, model til analyse af visuel kommunikation
  • side 181-196, (Jesper Juul), spil, hvad spil betyder
  • side 197-216, (Gonzalo Franca), spil, snyd, eksperimenteren
  • side 217-234, (Lars Konzack), spil, analyse af computerspil
  • side 235-254, (Lisbeth Klastrup), online verden, kommunikation og interaktion
 • Multimedier, Hypermedier, Interaktive Medier, Red. Jens F. Jensen, Aalborg Universitetsforlag, 1998, side 160-169, link-typografi
 • Interaction Design – beyond human-computer interaction, John Wiley & Sons Inc., 2002
  • 165-197, processerne i interaktionsdesign
  • 222-231, use cases
  • 273, designing for the Web
 • Digitale verdener, Redaktion Ida Egholm og Lisbeth Klastrup, Gyldendal, 2009
  • side 19-40, (Anker Helms Jørgensen) Human-Computer Interaction, fra beregning til æstetik

Oversigt over materialer til supperende stof.

IT-Historie

Elev

 • Teknologihistorie, Meyhoff & Mouritsen, Systime, 2005
  • 235-247 Computeren, Digitaliseringen & Internettet
 • Troldspejlet, Jakob Stegelmann, DR/Carlsen, 2010
  • 72-91 Computerspils historie, Pong-Wii, Platformsspil, Kørespil, Kampspil, Skydespil,
  • 102-105 3D-film

Lærer

 • Den digitale revolution; Redaktion Andersen, Bansler, Clausen, Hviid Jensen & Zachariasen; Datalogisk Institut Københavns Universitet; 2010.
  • s.34-49 Internetpionerer i Danmark, Klaus Hansen

Innovation

Elev

 • It-innovation, Autzen, Hochreuter, Kensing og Lauth; Profil, Københavns Universitet, 2011 - http://www.e-pages.dk/ku/452/
 • KIE-modellen, Irmelin Funch Jensen og Ebbe Kromann-Andersen, Erhvervsskolernes Forlag, 2009

Lærer

Udviklingsmodeller

Elev

 • it - informationsteknologi - Niveau A, Karl Erik Jakobsen et al: Dafolo, 2002; s. 247-264 – Valg af udviklingsmodel

Lærer


Tilrettelæggelse af undervisningen.

 • Reflections on the teaching of programming, J Bennedsen, M E Caspersen & M kӧlling, Springer, 2008
 • Læring og multimedier, O Danielsen, L Dirckinck-Holmfeld, mf., Ålborg Universitetsforlag, 2001
 • Grundbog i Datalogi – Projektarbejde i datalogi, Martin Damhus, Systime, 2008, side 264 - 273
Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License