Mobile Applikationer Database

For at få mest udbytte af dette afsnit bør man være bekendt med indholdet af Sociale Medier 2
I dette afsnit vil vi se på en app hvori man kan foretage en sql-søgning via et PHP-script til en database på en server.

Man kan ikke lave en app der søger direkte i mysql-database på en server. Man er nød til at benytte en bro imellem databasen og app'en. Denne bro er et PHP-script. Det er ikke forudsat at du skal kunne PHP for at forstå de vigtigste detaljer i scriptet.

Først kigger vi på PHP-scriptet.

Udfør følgende forberedelser

  • Dowload PHP scriptet.
  • Prøv at forstå noget af koden
  • Udfyld DATABASE DETAILS.
  • Giv scriptet et andet navn.
  • Upload scriptet til databaseserveren

Database app iOS swift

Database app appinventor

Database app android SDK

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License