Model View Controller

Hvad er et design-mønster?

Det er en fordel, hvis programmører bruger bestemte mønstre (eng. patterns). Det er helt bestemte måder at gøre noget på i koden, at programmere på. Når en anden programmør så skal overtage, programmere videre eller rette et program, så ved denne programmører præcist hvordan programmet er bygget op, hvis der er brugt et bestemt mønster.

Hvad er 3-lags-modellen?

Model-view-controller er et mønster, der minder lidt om 3-lags-modellen, men det handler ikke om at analysere it-systemer, det handler om at opdele koden i delen, med hver sit ansvar.

Læs mere om 3-lags-arkitektur her

Hvad er Model-view-controller?

Model tager sig af al data-opdatering. Controlleren indeholder al logik og view'et tager sig af opdateringen af brugergrænsefladen.

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License