Monstergenerering Formål og Anvendelse af Mønstre

Formål og Anvendelse af mønsteregenerering

Mønstere kan bruges til at simulere verdenen omkring os, f.eks. "the game of life" (Cellular automaton) er en simulation af bakteriekolonier.

Simulation af micro- og macro-universer:

Robotternes fremtid

Mønstergenerering behøver ikke at beskæftige sig med ren grafik og data. F.eks. kunne det overføres til den fysiske verden, hvor grafik og data kunne erstates af f.eks. robotter.
Dagens fabrikrobotter, svarer til en iterativ-robot, der kan masseproducere et specifik produkt, hvor imod en rekursiv-robot vil f.eks. kunne producere kopier af sig selv. En cellular automaton-robot vil bestå af flere selvstændige mini-robotter, som f.eks. kan samles og skilles ad efter behov.

Iterativ-robott: eksempel
Rekursiv-robot: (det er ikke lykkedes at bygge en robot, der kan reproducere sig selv, af rå materialer)
Cellular automaton-robotter: eksempel

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License