Musikdeling - faglige Mål

De faglige mål, der arbejdes med i dette forløb, er:

It-systemer og menneskelig aktivitet
Arkitektur
Data og datatyper
Modeller

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License