Musikdeling - Lydbølger

Lydbølger kan visualiseres i meget karakteristiske kurver som man kender fra samplere, lydredigeringssoftware m.m. I grafer med lydkurver repræsenterer den vandrette akse tiden, mens den lodrette akse repræsenterer amplituden - "lydtrykket". Amplitude, når vi taler om lyd, er relateret til volumen. For eksempel, hvis en mikrofon blev forbundet til et oscilloskop og placeret i et støjfyldt miljø, ville amplituden af ​​bølgerne på grafen svarer til mængden af ​​lufttrykket, der påvirker mikrofonen, og dermed ​lydstyrken.

Lydkurve i Audacity
wikipedia-morse-zoom-audacity-jsb

Opgave - Lydkurver
Klik på billedet af lydkurven for at se det i stort.

  1. Find ud af hvor lydfilens navn, samplingsfrekvens og bitdybden står?
  2. Noter hvad amplitudens værdier går fra og til?
  3. Hvordan er de enkelte sampels markeret?
  4. Hvad sker der med lydens volumen, hvorfor?
  5. Hvilken type lyd tror du der er tale om?

Billedet ovenfor viser en lydkurve, der er zoomet helt ind på i lydredigeringsprogrammet Audacity. Amplituden svarer til afstanden fra midtlinien og op/ned til top/bund. Det ses, at lyden er en regelmæssig "bip-lyd", da kurven er jævn og lyden øges i volumen, da amplituden bliver større for hver kurve. Jo større bitdybde, jo flere decimaler på tallene mellem 0 og 1 i amplituden. Du kan se en prik for hver enkelt sampel, hvis du klikker på billedet og forstørrer det. Antallet af prikker per sekund svarer derfor til svingningsfekvensen.

Forskellige typer af lyd svarer til forskellige former for bølger, der har hver deres karakteristiske udseende. Bølgeformerne for tonelejet for visse instrumentlyde kan ofte være klart synlige gentagne 'cyklusser', og mængden af ​​gentagne cyklusser inden for en given tidsramme vil variere afhængigt af tonelejet (tonehøjden). Lyde, der ikke har noget særskilt toneleje, tenderer på den anden side til at korrespondere med mere uregelmæssige bølgeformer.

Audacity - Lydkurver
Hent en lydfil og åbn den i Audacity
1 - Se på kurveformen og marker områder der hænger sammen

  • Lyt til filen og beskriv hvad der sker i de markante områder
  • Vælg et eller flere områder med en markant lyd og zoom helt ind - hvad kendetegner lydkurven?

2 - Prøv til at klippe og flytte lydklip

  • Kan det høres at der er pillet ved filen? Hvordan?
  • Er der måder, man kan sløre klipningen på?
Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License