Musikdeling - Samplingsfejl

I et høj-kvalitets PCM-system kan tilnærmelsen være så god, at en optaget lyd er praktisk umulig at skelne fra dens kilde. - Jo flere sampels og jo større bitdybde desto bedre tilnærmelse, men der en række typiske fejl 3, som kan ske under sampling:

  • Aliasing skyldes at samplingsfrekvensen er for lav, så der tages for få samples i forhold til variationen på lydkurverne. - Dermed kan der ske en forkert kobling mellem to sampels - en falsk klassifikation/alias -, så der genereres lyd/støj der ikke fandtes. Det ses også i computergrafik som rykvise bevægelser, pixelering, hakkede linier…
  • Jitter opstår ved at lydkurven forskydes. Kan eks. ske, hvis samplingen/prøvetagningen konstant ligger forskudt for lydkurven. Kan betyde en svag dæmpning/mudring af lyden.
  • Quantization Noise er støj der kommer ved en for lav bidybde og som kendes fra pausemusikken i telefonen, hvor de manglende niveauer får musikken til at lyde støjende. Selv ved 16 bit generes en hvis støj, og på cd'er udjævnes den ved at tilføje "tilfældig støj/bevægelse" - dither - for at undgå at den bliver for markant 2.
  • Støj der stammer fra Analog-Digital-Converteren pga. varmeafgivning, sensorer, kredse…

Audacity - Samplingsfejl

  1. Åbn en lydfilerne du gav en lavere samplingsfrekvens og/eller bitdybde i opgaven på siden om pulse code modulation. Kan der høres samplingsfejl i disse - hvilke typer?
  2. Prøv om du kan skabe de forskellige samplingsfejl ved at resample forskellige musikfiler.
Aliasing-Moxfyre-Wikipedia.svg.png

Aliasing - hvor der er taget for få målinger af den røde kurve, så den blå kurve dannes i stedet.

signal-st%C3%B8j-quantization-wikipedia-Atropos235.png

Quantization Noise ved en 2 bits PCM med uendelig samplingsfrekvens.
1. billede viser en analog blå kurve og en digital røde kurve i 2 bit med uendelig antal sampels. Støjen er forskellen mellem deto streger.
2. Billede viser de fejlmargin det digitale signal har over/under det oprindelige signal. - I en perfekt optagelse ville der være en lige linie udfor 0.
Referencer
1. Technology UK: Digital Signals; www.technologyuk.net, 2001-2011; http://www.technologyuk.net/telecommunications/telecom_principles/digital_signals.shtml
Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 License